MACT VIỆT NAM

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Công ty chuyên cung cấp các Dịch vụ Tư vấn thuế, Kế toán, Kiểm toán, Tư vấn Pháp lý, Tư vấn Hải quan, Logistics, Đào tạo và Tư vấn Bất động sản.

MACT VIỆT NAM

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

MACT VIỆT NAM

Các chuyên gia hàng đầu

Ông Phạm Quốc Việt

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc

Ông Phạm Quốc Việt có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn thuế, Tài chính và Pháp lý tại Việt Nam và Singapore.

Bà Phạm Tú Uyên

Phó Tổng Giám đốc

Bà Phạm Tú Uyên có hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn Pháp lý, Tư vấn Hải quan và Tư vấn giải pháp Logistics tại Việt Nam và Hàn Quốc.

Ông Kiều Quốc Lập

Phó Tổng Giám đốc

Ông Kiều Quốc Lập có hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn thuế và Pháp lý tại Việt Nam.

Ông Phạm Minh Ngọc

Phó Tổng Giám đốc

Ông Phạm Minh Ngọc có hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn Tài chính, Kế toán, Kiểm toán tại Việt Nam và Trung Quốc.

Tiến sĩ Kim Sang Ho

Quản lý Hàn Quốc

ng Kim Sang Ho có hơn 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn thuế và Pháp lý và Tư vấn Kinh doanh tại Việt Nam.

Ông Hiromu Kobayashi

Quản lý Nhật Bản

Ông Hiromu Kobayashi có hơn 35 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn Pháp lý và Tư vấn Kinh doanh tại Việt Nam và Nhật Bản.

Bà Phạm Hồng Nhung

Giám đốc Phát triển kinh doanh

Bà Phạm Hồng Nhung có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn Tài chính và Tư vấn Kinh doanh tại Việt Nam và Malaysia.

Bà Hoàng Việt Nga

Trưởng phòng Dịch vụ Kế toán

Bà Hoàng Việt Nga có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn Thuế và Kế toán tại Việt Nam.

MACT VIỆT NAM

ĐỂ LẠI LỜI NHẮN CHO CHÚNG TÔI