BẢN TIN THUẾ VIỆT NAM THÁNG 05/2021

CẬP NHẬT QUY ĐỊNH VỀ THUẾ

Hoàn thuế Giá trị gia tăng (“thuế GTGT”) đối với dự án đầu tư mới

Ngày 01 tháng 04 năm 2021, Tổng cục thuế đã ban hành Công văn số 944/TCT-CS về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư mới (“CV 944”).

Theo đó, Tổng cục thuế hướng dẫn các doanh nghiệp đã đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới đang trong giai đoạn đầu tư với số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư chưa được khấu trừ từ 300 triệu VND trở lên thì được hoàn thuế GTGT đầu vào của giai đoạn đầu tư (trừ các trường hợp thuộc đối tượng không được hoàn thuế theo quy định). Khi kết thúc giai đoạn đầu tư để chuyển sang giai đoạn sản xuất kinh doanh, trường hợp doanh nghiệp còn số thuế GTGT đầu vào phát sinh trong giai đoạn đầu tư chưa được khấu trừ từ 300 triệu VNĐ trở lên thì doanh nghiệp phải thực hiện kê khai vào chỉ tiêu “Thuế GTGT đầu vào còn lại của dự án đầu tư đề nghị hoàn” trên tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư (mẫu 02/GTGT) tại kỳ tính thuế kết thúc giai đoạn đầu tư. Trường hợp doanh nghiệp chưa thực hiện việc kê khai này thì thực hiện kê khai bổ sung theo quy định.

Hướng dẫn về chi phí được trừ đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44/2021/NĐ-CP ngày 31/03/2021 (“NĐ 44”) hướng dẫn về chi phí ủng hộ, tài trợ cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 để được coi là chi phí được trừ khi tính thuế Thu nhập doanh nghiệp (“thuế TNDN”). MACTVN tóm tắt một số nội dung quan trọng của NĐ 44 như sau:

 • Doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ bằng tiền, hiện vật cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam thông qua các đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ theo quy định;
 • Các đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ bao gồm: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; cơ sở y tế; đơn vị lực lượng vũ trang; các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tổ chức đảng, đoàn thanh niên, công đoàn các cấp ở trung ương và địa phương; cơ quan, đơn vị chính quyền địa phương các cấp có chức năng huy động tài trợ; Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 các cấp; và các tổ chức khác…;
 • Hồ sơ xác định khoản chi ủng hộ, tài trợ để được coi là chi phí được trừ bao gồm: Biên bản xác nhận ủng hộ, tài trợ hoặc văn bản, tài liệu (hình thức giấy hoặc điện từ) xác nhận khoản chi ủng hộ, tài trợ có chữ ký, đóng dấu của người đại diện doanh nghiệp là bên ủng hộ, tài trợ và đại diện của đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ, và hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

NĐ 44 có hiệu lực từ ngày ký và áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN năm 2020 và 2021.

Gia hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2021

Ngày 19/04/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP (“NĐ 52”) về việc gia hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2021. NĐ 52 có hiệu lực từ ngày 19/04/2021. Các nội dung chính của NĐ 52 được tóm tắt như sau:

 • Đối tượng được hưởng gia hạn thời gian nộp thuế:
 • Ngành kinh tế được hưởng thời gian gia hạn nộp thuế: Nông lâm nghiệp, thủy sản, sản xuất (thực phẩm, trang phục, da, gỗ, tre, nứa, giấy và sản phẩm từ giấy, cao su và plastic, kim loại…), xây dựng, xuất bản, điện ảnh, truyền hình, âm nhạc, khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên, thoát nước và xử lý nước thải, vận tải kho bãi, lưu trú, ăn uống…; và
 • Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc các lĩnh vực hoặc đáp ứng điều kiện sau được gia hạn thời gian nộp thuế: Sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển, sản phẩm cơ khí trọng điểm, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19.
 • Các mức gia hạn thời gian nộp thuế được hưởng:
 • Gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT (bao gồm cả số thuế phân bổ cho các địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính, số thuế nộp theo từng lần phát sinh) của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2021 và kỳ tính thuế quý 1 và quý 2 năm 2021. Thời hạn được gia hạn là 05 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2021 và quý 1, quý 2 năm 2021, 04 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 7 năm 2021, 03 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 8 năm 2021.

Số thuế được gia hạn bao gồm cả số thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung.

Các chi nhánh, đơn vị trực thuộc (i) thực hiện khai thuế giá trị gia tăng riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc và (ii) có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành kinh tế, lĩnh vực được gia hạn theo quy định thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc này cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng;

 • Gia hạn thời hạn nộp thuế TNDN 03 tháng đối với thuế TNDN tạm nộp của Quý 1 và Quý 2 của kỳ tính thuế năm 2021.

Các chi nhánh, đơn vị trực thuộc (i) thực hiện khai thuế TNDN riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc và (ii) có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành kinh tế, lĩnh vực được gia hạn theo quy định thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc này cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế TNDN;

 • Gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT và thuế TNCN của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 31/12/2021 đối với các ngành kinh tế, lĩnh vực được gia hạn theo quy định;
 • Gia hạn tiền thuê đất 06 tháng đối với các đối tượng được gia hạn kể từ ngày 31/05/2021;
 • Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh nhiều ngành kinh tế khác nhau trong đó có ngành kinh tế, lĩnh vực được hưởng gia hạn thì được gia hạn toàn bộ số thuế GTGT, số thuế TNDN phải nộp theo quy định;
 • Ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế được gia hạn trùng với ngày nghỉ thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó.
 • Trình tự, thủ tục gia hạn:
 • Doanh nghiệp gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất lần đầu hoặc thay thế khi có sai sót (email, bản giấy) theo mẫu quy định. Việc nộp Giấy đề nghị này chỉ cần thực hiện 01 lần cho toàn bộ các kỳ của sắc thuế và tiền thuê đất được gia hạn. Thời điểm nộp cùng với thời điểm hồ sơ khai thuế theo tháng hoặc quý hoặc chậm nhất là ngày 30/07/2021. Cơ quan quản lý thuế vẫn thực hiện gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất của các kỳ phát sinh được gia hạn trước thời điểm nộp Giấy đề nghị;
 • Doanh nghiệp có các khoản được gia hạn thuộc nhiều địa bàn cơ quan thuế quản lý khác nhau thì cơ quan thuế quản lý trực tiếp truyền thông tin gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho cơ quan thuế quản lý có liên quan.
 • Không tính tiền chậm nộp đối với số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn trong khoảng thời gian được gia hạn thời hạn nộp.

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi, Công ty TNHH MACT Việt Nam để được tư vấn chi tiết:

Pham Quoc Viet, Chairman, Email: Vietpq@mactvn.com, Mobile: 0984.998.265.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0984 998 265