BẢN TIN THUẾ VÀ PHÁP LÝ THÁNG 7/2021

HƯỚNG DẪN LUẬT ĐẦU

Bổ sung 84 danh mục hạn chế về tiếp cận thị trường đối với nhà đầu nước ngoài

 • Nhà đầu tư nước ngoài không được đầu tư trong 25 ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường như kinh doanh vàng miếng, tạm nhập tái xuất, hành chính tư pháp…;
 • Danh mục ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài gồm 59 đầu mục bao gồm quảng cáo, bảo hiểm, ngân hàng, chứng khoán, giáo dục…

Bổ sung đối tượng thuộc ngành nghề ưu đãi đầu

Số ngành nghề ưu đãi đầu tư theo quy định mới là: Khoa học công nghệ, điện tử, cơ khí, sản xuất vật liệu, công nghệ thông tin (20 ngành, nghề); Nông nghiệp (11 ngành, nghề);  Bảo vệ môi trường, xây dựng kết cấu hạ tầng (23 ngành, nghề); Giáo dục, văn hóa, xã hội, thể thao, y tế (09 ngành, nghề); Ngành, nghề khác (04 ngành, nghề).

Bổ sung, làm một số đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư

 • Dự án ưu đãi đầu tư sản xuất: Sản phẩm công nghệ sinh học sử dụng làm thực phẩm, sản phẩm đồ gỗ, ván nhân tạo, vật liệu xây dựng tận dụng lại nhiệt thừa, khí thải…;
 • Dự án trên địa bàn mới thuộc Bắc Kạn, Hà Giang, Điện Biên, Vĩnh Long…;
 • Dự án đầu tư sử dụng người lao động khuyết tật phải từ 30% số lao động thường xuyên bình quân hằng năm trở lên mới được hưởng ưu đãi đầu tư;
 • Chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa được hưởng ưu đãi đầu tư khi đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Quy định về danh mục địa bàn được hưởng ưu đãi đầu

Liệt kê cụ thể danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Đăng mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A)

Hạn chế tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài trong công ty:

 • Nhà đầu tư cần đáp ứng tỷ lệ cao nhất nếu có nhiều điều ước quốc tế cùng áp dụng;
 • Phải đáp ứng tỷ lệ sở hữu thấp nhất nếu kinh doanh nhiều ngành nghề.

Kế thừa các ưu đãi đầu của dự án tổ chức lại, mua bán, sáp nhập, chia tách

 • Chỉ được kế thừa ưu đãi nếu vẫn đáp ứng điều kiện được hưởng ưu đãi đầu tư;
 • Dự án sau chia tách chỉ được hưởng ưu đãi cho thời gian ưu đãi còn lại của dự án trước chia tách;
 • Dự án sau sáp nhập nếu vẫn đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi của dự án trước sáp nhập thì được tiếp tục hưởng ưu đãi của từng dự án trước sáp nhập cho thời gian còn lại.

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ LIÊN QUAN DO COVID-19

Nghị quyết hỗ trợ người lao động người sử dụng lao động trong thời gian nghỉ việc do Covid

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/07/2021 (“NQ 68”) về một số chính sách hỗ trợ Người lao động và Người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid 19.

Hỗ trợ đối với Người sử dụng lao động

 • Giảm 0.5% tỷ lệ đóng BHXH phần của Người sử dụng lao động (áp dụng mức đóng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp) trong 12 tháng từ 01/07/2021 đến hết 30/06/2021.
 • Tạm dừng đóng Quỹ hưu trí và tử tuất trong 06 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng Quỹ hưu trí, tử tuất;
 • Được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề duy trì việc làm cho người lao động, thay đổi cơ cấu công nghệ…Mức hỗ trợ tối đa là 1.500.000 VND/người/tháng trong thời gian tối đa 06 tháng.

Hỗ trợ đối với Người lao động

 • Hỗ trợ người lao động tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương: Mức hỗ trợ 1 lần như sau:
 • Từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới 01 tháng: 1.855.000 VND/người;
 • Từ 01 tháng trở lên: 3.710.000 VND/người;
 • Hỗ trợ người lao động ngừng việc do Covid: 1.000.000 VND/người;
 • Hỗ trợ người lao động chấm dứt HĐLĐ, đang tham gia BHXH mà không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp: 3.710.000 VND/người;
 • Hỗ trợ người lao động mang thai, đang nuôi con chưa đủ 06 tuổi:1.000.000 VND/người;
 • Hỗ trợ trẻ em bị nhiễm Covid: 1.000.000 VND/trẻ;
 • Hỗ trợ hộ kinh doanh: 3.000.000 VND/hộ; và
 • Các hỗ trợ khác.

Hướng dẫn về việc trả lương ngừng việc cho người lao động trong thời gian ngừng việc

Bộ Lao động Thương binh Xã hội ban hành Công văn số 264/QHLĐTL-TL ngày 15/07/2021 hướng dẫn về việc trả lương ngừng việc cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19. Đối với trường hợp người lao động phải ngừng việc do tác động trực tiếp của dịch Covid-19 thì tiền lương của người lao động trong thời gian ngừng việc được Người sử dụng lao động chi trả như sau:

 • Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống thì tiền lương ngừng việc được thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu;
 • Trường hợp phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên không thấp hơn mức lương tối thiểu

Hướng dẫn về việc nộp hồ khai thuế trong thời gian giãn cách

Theo hướng dẫn tại Công văn số 6770/CTTPHCM-KK ngày 19/07/2021 của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh và Công văn số 29592/CTHN-KK ngày 29/07/2021 của Cục thuế Thành phố Hà Nội,  trường hợp Người nộp thuế là tổ chức, cá nhân có trụ sở, địa chỉ nằm trong khu vực cách ly theo quy định của Nhà nước, nếu phát sinh nghĩa vụ nộp hồ sơ sơ khai thuế nhưng không thể nộp hồ sơ khai thuế đúng quy định pháp luật dẫn đến chậm nộp hồ sơ khai thuế thì không bị xử phạt vi phạm hành chính.

Hướng dẫn về việc giảm thời gian cách ly thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà

Theo Công văn số 5599/BYT-MT ngày 14/07/2021 của Bộ Y Tế, việc cách ly y tế của các trường hợp COVID sẽ được quy định như sau:

 • Giảm thời gian cách ly y tế từ 21 ngày xuống 14 ngày cho các đối tượng F1 và người nhập cảnh, tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày tiếp theo;
 • Thực hiện thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà.

CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH, CÁ NHÂN KINH DOANH

Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/06/2021 (“TT 40”) hướng dẫn về thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”), thuế Thu nhập cá nhân (“TNCN”) và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. TT 40 có hiệu lực từ ngày 01/08/2021.

Sửa đổi, bổ sung nhiều khoản thu nhập chịu thuế GTGT thuế TNCN:

 • Thu nhập từ Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Tổ chức và cá nhân;
 • Khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền cho hộ khoán;
 • Thu nhập từ sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số theo thỏa thuận với nhà cung cấp nền tảng số nước ngoài;
 • Thu nhập từ kinh doanh trên các sàn giao dịch thương mại điện tử;
 • Khoản bồi thường vi phạm hợp đồng, bồi thường khác; và
 • Các khoản thu nhập khác.

Một số nội dung quan trọng cần quan tâm:

 • Cá nhân cho thuê tài sản có doanh thu trên 100 triệu VND/năm trở lên phải khai thuế theo từng lần phát sinh kỳ thanh toán hoặc theo năm dương lịch. Trường hợp cho thuê chưa đủ 12 tháng trong năm dương lịch, TT 40 hướng dẫn sử dụng doanh thu của 01 tháng nhân (x) với 12 tháng để xác định mức doanh thu cho thuê tài sản của đủ 12 tháng để xác định nghĩa vụ thuế TNCN và thuế GTGT. Nghĩa vụ kê khai thuế của cá nhân cho thuê tài sản do Tổ chức đi thuê hoặc cá nhân cho thuê thỏa thuận;
 • Cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý sổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp được doanh nghiệp xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp kê khai và nộp thuế thay nếu số hoa hồng trả cho cá nhân trên 100 triệu VNĐ trong năm dương lịch;

Trường hợp cá nhân phát sinh doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống tại nhiều nơi và dự kiến hoặc xác định tổng doanh thu trên 100 triệu đồng/năm thì có thể ủy quyền cho các tổ chức trả thu nhập khấu trừ thuế đối với số tiền hoa hồng nhận được tại tổ chức chi trả thu nhập trong năm tính thuế; và

 •  TT 40 quy định cụ thể về quản lý thuế đối với cá nhân, hộ cá nhân kinh doanh bao gồm kê khai và xác định nghĩa vụ thuế trong từng trường hợp.

CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM HỘI BẮT BUỘC

Bộ Lao động và Thương binh xã hội đã ban hành thông tư số 06/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/07/2021 (“TT 06”) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/09/2021.

Các khoản thu nhập tính đóng BHXH bắt buộc

Từ ngày 01/01/2021 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định cụ thể như sau:

 • Mức lương theo công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương theo quy định tại Điều 93 Bộ Luật Lao động. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán;
 • Phụ cấp lương theo thỏa thuận của hai bên để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp của công việc, điều kiện sinh hoạt…;
 • Các khoản bổ sung khác theo thỏa thuận của hai Bên: Xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

Các khoản thu nhập không tính đóng BHXH bắt buộc

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm các chế độ và phúc lợi khác như: Tiền thưởng, tiền ăn giữa ca, các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con; các khoản hỗ trợ, trợ cấp đặc biệt,…

Mức hưởng chế độ ốm đau khi nghỉ không trọn tháng

Tháng nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau được tính từ ngày bắt đầu nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau của tháng đó đến ngày trước liền kề của tháng sau liền kề. Trường hợp có ngày lẻ không trọn tháng thì mức hưởng chế độ ốm đau của những ngày lẻ không trọn tháng được tính theo công thức dưới đây nhưng tối đa bằng mức trợ cấp ốm đau một tháng:

Mức hưởng chế độ ốm đau đối với bệnh cần chữa trị dài ngày của những ngày lẻ không trọn
tháng

=

Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc

x

Tỷ lệ hưởng chế độ ốm đau (%)

x

Số ngày nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau

24 ngày

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TÍNH THUẾ (APA) TRONG CHUYỂN GIÁ

Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 45/2021/TT-BTC hướng dẫn áp dụng cơ chế Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá trong quản lý thuế đối với Doanh nghiệp có giao dịch liên kết ngày 18/06/2021, có hiệu lực thi hành từ 03/08/2021.

Điều kiện để giao dịch được đề nghị áp dụng APA

Giao dịch được đề nghị áp dụng APA là các giao dịch liên kết theo quy định của Nghị định 132/2020/NĐ-CP. Giao dịch được đề nghị áp dụng APA phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

 • Giao dịch thực tế đã phát sinh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế và sẽ tiếp tục diễn ra trong giai đoạn đề nghị áp dụng APA;
 • Giao dịch có cơ sở để xác định được bản chất giao dịch quyết định nghĩa vụ thuế và có cơ sở để phân tích, so sánh, lựa chọn đối tượng so sánh độc lập theo quy định, dựa trên các thông tin, dữ liệu tuân thủ quy định của Luật Quản lý thuế;
 • Giao dịch không thuộc trường hợp có tranh chấp, khiếu nại về thuế; và
 • Giao dịch được thực hiện minh bạch, không nhằm mục đích trốn, tránh thuế hoặc lợi dụng Hiệp định thuế.

Nguyên tắc áp dụng APA

 • APA được áp dụng trên nguyên tắc cơ quan thuế và người nộp thuế hoặc cơ quan thuế Việt Nam và cơ quan thuế đối tác và người nộp thuế cùng hợp tác, trao đổi, đàm phán về việc áp dụng các quy định pháp luật về thực hiện nghĩa vụ thuế TNDN đối với các giao dịch liên kết thuộc phạm vi APA, phù hợp với các nguyên tắc giao dịch độc lập và nguyên tắc bản chất hoạt động, giao dịch quyết định nghĩa vụ thuế;
 • Giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật thuế và nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế.

Hiệu lực APA

 • APA đã ký kết sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc với cơ quan thuế và người nộp thuế.
 • Thời gian có hiệu lực của APA đã ký kết tối đa 03 năm tính thuế nhưng không vượt quá số năm thực tế người nộp thuế đã hoạt động sản xuất kinh doanh và kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam.

Công ty TNHH MACT Việt Nam rất vui lòng cung cấp các dịch vụ bao gồm:

 • Tư vấn Chính sách thuế và BHXH;
 • Tư vấn Chính sách thuế áp dụng đối với Doanh nghiệp có giao dịch liên kết (tư vấn về chuyển giá);
 • Tư vấn Pháp lý cho doanh nghiệp, chú trọng các thủ tục pháp lý sửa đổi Giấy phép kinh doanh và thẩm định pháp lý; và
 • Tư vấn kế toán và kiểm toán.

Trong trường hợp có những vướng mắc cụ thể, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi, Công ty TNHH MACT Việt Nam để được tư vấn chi tiết:

Pham Quoc Viet, Chủ tịch, Email: Vietpq@mactvn.com, Mobile: 0984.998.265.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0984 998 265