DỊCH VỤ KẾ TOÁN

I. Dịch vụ Kế toán thuế Việt Nam:

  • Thực hiện các công việc kế toán theo Chuẩn mực kế toán và quy định hiện hành của Việt Nam;
  • Chuẩn bị Tờ khai và Quyết toán Thuế theo quy định;
  • Hỗ trợ trong Kiểm tra Thuế.

II. Dịch vụ Kế toán Quốc tế:

  • Thực hiện các công việc Kế toán theo quy định và chuẩn mực hiện hành của Singapore, Úc, Malaysia và một số quốc gia khác;
  • Chuẩn bị Tờ khai và Quyết toán Thuế theo quy định;
  • Hỗ trợ trong Kiểm tra Thuế.

Ms. Hoàng Việt Nga

Trưởng phòng Dịch vụ Kế toán

Bà Hoàng Việt Nga có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn Thuế và Kế toán tại Việt Nam.

  • Hotline: 098.4998.265
  • Email: Vietpq@mactvn.com

ĐỘI NGŨ CỦA CHÚNG TÔI

Ms. Hoàng Việt Nga

Trưởng phòng Dịch vụ Kế toán

Bà Hoàng Việt Nga có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn Thuế và Kế toán tại Việt Nam.

 

Ông Phạm Minh Ngọc

Phó Tổng Giám đốc

Ông Phạm Minh Ngọc có hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn Tài chính, Kế toán, Kiểm toán tại Việt Nam và Trung Quốc.

Tiến sĩ Kim Sang Ho

Quản lý Hàn Quốc

Ông Kim Sang Ho có hơn 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn thuế và Pháp lý và Tư vấn Kinh doanh tại Việt Nam.

 

Ông Hiromu Kobayashi 

Quản lý Nhật Bản

Ông Hiromu Kobayashi có hơn 35 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn Pháp lý và Tư vấn Kinh doanh tại Việt Nam và Nhật Bản.

MACT VIỆT NAM

Thành tựu đạt được

GIẢI THƯỞNG LỚN

DOANH NGHIỆP LỚN

DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

HỘI NGHỊ

MACT VIỆT NAM

các tổ chức và hiệp hội