TƯ VẤN HẢI QUAN

I. Soát xét Tuân thủ Hải quan:

  • Thực hiện các thủ tục soát xét tuân thủ hải quan về thuế XNK và thủ tục hải quan;
  • Cung cấp Báo cáo Tư vấn Hải quan bao gồm:
  • Xác định sai xót trong Hệ thống Hải quan;
  • Cung cấp giải pháp Hải quan và Pháp lý xử lý những sai xót đó và hạn chế rủi ro trong tương lai;
  • Hỗ trợ trong hoàn thiện Tờ khai và các Báo cáo Hải quan.

II. Báo cáo Quyết toán Hải quan hàng năm:

  • Chuẩn bị Báo cáo Quyết toán Hải quan hàng năm cho Khách hàng theo quy định của Pháp luật.

Bà Phạm Tú Uyên

Phó Tổng Giám đốc

Bà Phạm Tú Uyên có hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn Pháp lý, Tư vấn Hải quan và Tư vấn giải pháp Logistics tại Việt Nam và Hàn Quốc.

  • Hotline: 098.4998.265
  • Email: Vietpq@mactvn.com

ĐỘI NGŨ CỦA CHÚNG TÔI

Ông Phạm Quốc Việt

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc

Ông Phạm Quốc Việt có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn thuế, Tài chính và Pháp lý tại Việt Nam và Singapore.

Ông Kiều Quốc Lập

Phó Tổng Giám đốc

Ông Kiều Quốc Lập có hơn 11 năm kinh nghiệm trong Tư vấn thuế và Pháp lý tại Việt Nam và Hàn Quốc.

 

Bà Phạm Tú Uyên

Phó Tổng Giám đốc

Bà Phạm Tú Uyên có hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn Pháp lý, Tư vấn Hải quan và Tư vấn giải pháp Logistics tại Việt Nam và Hàn Quốc.

Tiến sĩ Kim Sang Ho

Quản lý Hàn Quốc

Ông Kim Sang Ho có hơn 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn thuế và Pháp lý và Tư vấn Kinh doanh tại Việt Nam.

 

Ông Hiromu Kobayashi

Quản lý Nhật Bản

Ông Hiromu Kobayashi có hơn 35 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn Pháp lý và Tư vấn Kinh doanh tại Việt Nam và Nhật Bản.

MACT VIỆT NAM

Thành tựu đạt được

GIẢI THƯỞNG LỚN

DOANH NGHIỆP LỚN

DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

HỘI NGHỊ

MACT VIỆT NAM

các tổ chức và hiệp hội