ĐÀO TẠO

Chúng tôi cung cấp các khóa học chuyên môn và kỹ năng mềm cho số lượng lớn Doanh nghiệp và Khách hàng Cá nhân tại Việt Nam. Một số khóa học tiêu biểu của Chúng tôi bao gồm:

 • Khóa học Kế toán tổng hợp;
 • Khóa học Thuế Việt Nam chuyên sâu;
 • Khóa học Kiểm toán thực hành;
 • Khóa học cơ bản tiếng Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Đức;
 • Khóa học tiếng Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Đức tài chính;
 • Khóa học Chuyển giá thực tế;
 • Khóa học Excel chuyên nghiệp;
 • Khóa học Luật kinh tế chuyên ngành;
 • Khóa học Thuyết trình chuyên nghiệp;
 • Khóa học Chuẩn mực kế toán quốc tế; và
 • Các khóa học chuyên nghiệp khác.

Ông Phạm Quốc Việt

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc

Ông Phạm Quốc Việt có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn thuế, Tài chính và Pháp lý tại Việt Nam và Singapore.

 • Hotline: 098.4998.265
 • Email: Vietpq@mactvn.com

ĐỘI NGŨ CỦA CHÚNG TÔI

Ông Phạm Quốc Việt

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc

Ông Phạm Quốc Việt có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn thuế, Tài chính và Pháp lý tại Việt Nam và Singapore.

Bà Phạm Tú Uyên

Phó Tổng Giám đốc

Bà Phạm Tú Uyên có hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn Pháp lý, Tư vấn Hải quan và Tư vấn giải pháp Logistics tại Việt Nam và Hàn Quốc.

Ms. Hoàng Việt Nga

Trưởng phòng Dịch vụ Kế toán

Bà Hoàng Việt Nga có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn Thuế và Kế toán tại Việt Nam.

 

Ông Kiều Quốc Lập

Phó Tổng Giám đốc

Ông Kiều Quốc Lập có hơn 11 năm kinh nghiệm trong Tư vấn thuế và Pháp lý tại Việt Nam và Hàn Quốc.

 

Tiến sĩ Kim Sang Ho

Quản lý Hàn Quốc

Ông Kim Sang Ho có hơn 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn thuế và Pháp lý và Tư vấn Kinh doanh tại Việt Nam.

 

Ông Hiromu Kobayashi

Quản lý Nhật Bản

Ông Hiromu Kobayashi có hơn 35 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn Pháp lý và Tư vấn Kinh doanh tại Việt Nam và Nhật Bản.

MACT VIỆT NAM

Thành tựu đạt được

GIẢI THƯỞNG LỚN

DOANH NGHIỆP LỚN

DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

HỘI NGHỊ

MACT VIỆT NAM

các tổ chức và hiệp hội