Ông Kim Sang Ho – Quản lý Hàn Quốc Kim Sang Ho

Ông Kim Sang Ho có hơn 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn thuế và Pháp lý và Tư vấn Kinh doanh tại Việt Nam. Ông tham gia dẫn dắt các Dự án Tư vấn Pháp lý và Thuế đa dạng cho các Tập đoàn đa quốc gia và các Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (chủ yếu là Hàn Quốc).

Ông Kim cũng tham gia sâu vào điều hành và quản lý mảng kinh doanh và chăm sóc Khách hàng Hàn Quốc của MACTVN. Ông Kim có vốn kinh nghiệm, kiến thức và các mối quan hệ đa dạng, sâu rộng với các tổ chức Chính Phủ, phi Chính Phủ Hàn Quốc.

Ông hiện nắm giữ các Chứng chỉ, Bằng cấp như sau:

  • Cử nhân Đại học Quốc Gia ChungNam – Khoa Triết học – Hàn Quốc;
  • Tiến sĩ triết học – Đại học quốc gia Hà Nội, Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0984 998 265