Giá trị và Văn hóa

  • Yếu tố cốt lõi trong Văn hóa đa dạng của Chúng tôi là tập hợp các giá trị và tinh thần tốt nhất trong mỗi thành viên;
  • Chúng tôi hoạt động trong các điều kiện khắt khe và yêu cầu cao theo sự tiến bộ liên tục của luật pháp, quy định và nhu cầu thị trường. Giá trị của Chúng tôi được tạo ra từ những con người với trách nhiệm cao nhất trong việc phục vụ Khách hàng, được tạo điều kiện bởi chuyên môn và kinh nghiệm lâu dài.
  • Giá trị và Văn hóa của Chúng tôi bao gồm:
  • Dẫn dắt bởi sự thấu hiểu đối với Khách hàng và các thành viên Công ty, tài sản lớn nhất của Chúng tôi;
  • Tinh thần làm việc nhóm;
  • Tôn trọng Cá nhân và bản chất sự việc;
  • Cam kết tới Khách hàng và Cộng đồng;
  • Làm việc với tinh thần chuyên nghiệp cao và sự tin tưởng.

Tầm nhìn

Công ty TNHH MACT Việt Nam (“MACTVN”) hướng tới việc phát triển thành một Tập đoàn toàn cầu đa ngành, bao gồm nhưng không giới hạn ở các Dịch vụ Tư vấn Thuế, Pháp lý, Tài chính cũng như các Dịch vụ Logistics và Tư vấn Dự án, sản phẩm bất động sản.

Chúng tôi luôn hướng tới việc tạo ra giá trị cho con người và xã hội, với tiêu chí hoạt động dựa trên sự đam mê và tính chính trực. Các thành viên của MACTVN luôn làm việc tận tụy với khách hàng là các Doanh nghiệp, Cá nhân, các Tổ chức Chính phủ và phi Chính phủ để giải quyết những vấn đề khó khăn cho Khách hàng một cách hiệu quả nhất, góp phần thay đổi tích cực sức khỏe, phúc lợi và thịnh vượng của Khách hàng nói riêng và Xã hội nói chung.

Sứ mệnh

Sứ mệnh của Công ty TNHH MACT Việt Nam (“MACTVN”) là cung cấp cho khách hàng những Dịch vụ chuyên nghiệp, toàn diện và đem lại Giá trị gia tăng lớn cho hoạt động kinh doanh của Khách hàng.

MACTVN luôn hướng tới việc cung cấp cho Khách hàng bức tranh toàn cảnh về môi trường Pháp lý và Đầu tư tại Việt Nam cũng như các quốc gia khác trên thế giới, qua đó giúp Khách hàng là nhà đầu tư toàn cầu thấu hiểu và an tâm đầu tư, kinh doanh tại thị trường Việt Nam và các thị trường khác.

Chúng tôi tin tưởng rằng với niềm đam mê, tính chính trực trong công việc và các mối quan hệ lâu dài và bền chặt với các đối tác trong mạng lưới kinh doanh của MACTVN, Chúng tôi đang ngày càng thỏa mãn nhu cầu của Khách hàng với chất lượng tốt hơn nữa và sự chuyên nghiệp sẵn có.

Thành viên ban giám đốc

Ông Phạm Quốc Việt

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc

Ông Phạm Quốc Việt có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn thuế, Tài chính và Pháp lý tại Việt Nam và Singapore.

Bà Phạm Tú Uyên

Phó Tổng Giám đốc

Bà Phạm Tú Uyên có hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn Pháp lý, Tư vấn Hải quan và Tư vấn giải pháp Logistics tại Việt Nam và Hàn Quốc.

Bà Phạm Hồng Nhung

Giám đốc Phát triển kinh doanh

Bà Phạm Hồng Nhung có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn Tài chính và Tư vấn Kinh doanh tại Việt Nam và Malaysia.

Ông Kiều Quốc Lập

Phó Tổng Giám đốc

Ông Kiều Quốc Lập có hơn 11 năm kinh nghiệm trong Tư vấn thuế và Pháp lý tại Việt Nam và Hàn Quốc.

 

Ông Phạm Minh Ngọc

Phó Tổng Giám đốc

Ông Phạm Minh Ngọc có hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn Tài chính, Kế toán, Kiểm toán tại Việt Nam và Trung Quốc.

Tiến sĩ Kim Sang Ho

Quản lý Hàn Quốc

Ông Kim Sang Ho có hơn 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn thuế và Pháp lý và Tư vấn Kinh doanh tại Việt Nam.

 

Ông Hiromu Kobayashi

Quản lý Nhật Bản

Ông Hiromu Kobayashi có hơn 35 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn Pháp lý và Tư vấn Kinh doanh tại Việt Nam và Nhật Bản.