TƯ VẤN THUẾ

i. Dịch vụ Hoàn thuế Gía trị gia tăng:

 • Chuẩn bị Hồ sơ hoàn thuế Giá trị gia tăng (“thuế GTGT”) cho Khách hàng;
 • Hỗ trợ Khách hàng trong kiểm tra hoàn thuế GTGT.

ii. Dịch vụ Chuyển giá:

 • Chuẩn bị Tờ khai giao dịch liên kết (“GDLK”);
 • Chuẩn bị Hồ sơ xác định giá thị trường trong GDLK bao gồm Hồ sơ quốc gia, Hồ sơ toàn cầu và Tư vấn về Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia;
 • Hỗ trợ trong thanh tra chuyển giá.

iii. Soát xét thuế:

 • Tiến hành các thủ tục soát xét, kiểm tra về thuế TNDN, thuế GTGT, thuế TNCN, thuế nhà thầu…tại Việt Nam;
 • Cung cấp Báo cáo soát xét thuế bao gồm:
 • Xác định sai xót trong Hệ thống thuế;
 • Tư vấn giải pháp về Thuế và Pháp lý đối với các sai xót và hạn chế rủi ro thuế trong tương lai;
 • Hỗ trợ hoàn thiện, sửa đổi các Tờ khai và Báo cáo thuế.

iv. Thẩm định tình hình tuân thủ pháp luật thuế: Chúng tôi xác định tình trạng tuân thủ pháp luật thuế của Công ty Mục tiêu trong thỏa thuận M&A và đưa ra các đánh giá quan trọng về tình trạng và rủi ro thuế của Công ty Mục tiêu.

v. Các Dịch vụ tư vấn khác:

 • Các Dịch vụ tư vấn thuế khác dựa trên nhu cầu của Khách hàng.

Ông Phạm Quốc Việt

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc

Ông Phạm Quốc Việt có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn thuế, Tài chính và Pháp lý tại Việt Nam và Singapore.

 • Hotline: 098.4998.265
 • Email: Vietpq@mactvn.com

ĐỘI NGŨ CỦA CHÚNG TÔI

Ông Phạm Quốc Việt

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc

Ông Phạm Quốc Việt có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn thuế, Tài chính và Pháp lý tại Việt Nam và Singapore.

Ông Kiều Quốc Lập

Phó Tổng Giám đốc

Ông Kiều Quốc Lập có hơn 11 năm kinh nghiệm trong Tư vấn thuế và Pháp lý tại Việt Nam và Hàn Quốc.

Bà Phạm Tú Uyên

Phó Tổng Giám đốc

Bà Phạm Tú Uyên có hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn Pháp lý, Tư vấn Hải quan và Tư vấn giải pháp Logistics tại Việt Nam và Hàn Quốc.

Ông Phạm Minh Ngọc

Phó Tổng Giám đốc

Ông Phạm Minh Ngọc có hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn Tài chính, Kế toán, Kiểm toán tại Việt Nam và Trung Quốc.

Tiến sĩ Kim Sang Ho

Quản lý Hàn Quốc

Ông Kim Sang Ho có hơn 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn thuế và Pháp lý và Tư vấn Kinh doanh tại Việt Nam.

MACT VIỆT NAM

Thành tựu đạt được

GIẢI THƯỞNG LỚN

DOANH NGHIỆP LỚN

DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

HỘI NGHỊ

MACT VIỆT NAM

các tổ chức và hiệp hội