Ông Kiều Quốc Lập – Phó Tổng Giám đốc

Ông Kiều Quốc Lập có hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn thuế và Pháp lý tại Việt Nam. Ông tham gia các Dự án tư vấn pháp lý và thuế đa dạng cho các Tập đoàn đa quốc gia, các Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Pháp, Ý…), các Công ty có vốn Việt Nam và Công ty/Tổng Công ty Nhà nước. Bên cạnh đó, Ông Lập cũng tham gia sâu vào điều hành mảng tư vấn chuyển giá của MACTVN.

Ông Lập đã tích lũy cho mình kinh nghiệm, kiến thức sâu rộng cũng như các mối quan hệ đa dạng với các tổ chức Chính Phủ, phi Chính Phủ tại Việt Nam. Ông hiện nắm giữ các Chứng chỉ, Bằng cấp như sau:

  • Cử nhân ĐH Ngọai Thương ;
  • Chứng chỉ kế toán quản trị Mỹ (CMA);
  • Chứng chỉ hành nghề kiểm toán;
  • Chứng chỉ hành nghề thủ tục thuế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0984 998 265