Ngành Tài chính chủ động chuyển đổi số

Ngành Tài chính chủ động chuyển đổi số

Ngành Tài chính đã chủ động, quyết liệt triển khai chủ trương xây dựng chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số và nền kinh tế số, từng bước đưa ứng dụng công nghệ thông tin trở thành một công cụ hỗ trợ đắc lực cho quá trình quản lý và điều hành ngân sách và tài chính. Cán bộ Chi cục Hải quan …

Áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế ở các nước và lộ trình thực hiện tại Việt Nam

Áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế ở các nước và lộ trình thực hiện tại Việt Nam

Trong xu hướng toàn cầu hóa kinh tế, việc áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) giúp cho thông tin báo cáo tài chính của doanh nghiệp minh bạch và có độ tin cậy cao, tăng khả năng so sánh trên phạm vi toàn cầu và là cơ sở để nhà đầu tư trong và ngoài nước đưa ra các quyết định kinh …

“Xung đột” từ quy định vốn vay không vượt quá 25% vốn chủ sở hữu

“Xung đột” từ quy định vốn vay không vượt quá 25% vốn chủ sở hữu

Việc áp dụng mức giới hạn chi phí lãi vay được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp khi bị xác định có mối “quan hệ liên kết” trong trường hợp vay vốn theo Nghị định 132 đang bị các doanh nghiệp kêu ca... Doanh nghiệp chỉ cần vay mượn của ngân hàng hoặc một bên nào khác vượt quá 25% vốn chủ sở …

BẢN TIN THUẾ VÀ PHÁP LÝ THÁNG 7/2021

BẢN TIN THUẾ VÀ PHÁP LÝ THÁNG 7/2021

HƯỚNG DẪN LUẬT ĐẦU TƯ Bổ sung 84 danh mục hạn chế về tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài Nhà đầu tư nước ngoài không được đầu tư trong 25 ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường như kinh doanh vàng miếng, tạm nhập tái xuất, hành chính tư pháp…; Danh mục ngành, nghề tiếp cận …

ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP- THÁNG 06/2021

ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP- THÁNG 06/2021

Chúng tôi nhận thấy trong thời gian gần đây Chính phủ và các cơ quan ban ngành có thẩm quyền Việt Nam đã ban hành rất nhiều quy định về ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp (“thuế TNDN”) nhằm hỗ trợ và thúc đẩy môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Công ty TNHH MACT Việt Nam (“MACTVN”) điểm tin …

BẢN TIN THUẾ VIỆT NAM THÁNG 05/2021

BẢN TIN THUẾ VIỆT NAM THÁNG 05/2021

CẬP NHẬT QUY ĐỊNH VỀ THUẾ Hoàn thuế Giá trị gia tăng (“thuế GTGT”) đối với dự án đầu tư mới Ngày 01 tháng 04 năm 2021, Tổng cục thuế đã ban hành Công văn số 944/TCT-CS về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư mới (“CV 944”). Theo đó, Tổng cục thuế hướng dẫn các doanh nghiệp đã đăng ký nộp thuế GTGT …

ĐIỂM TIN- MACT VIỆT NAM

ĐIỂM TIN- MACT VIỆT NAM

QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT Ngày 05/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 132/2020/NĐ-CP (“NĐ 132”) thay thế Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 (“NĐ 20”) và Nghị định số 68/2020/NĐ-CP ngày 24/06/2020 (“NĐ 68”) về quản lý thuế đối với doanh …

BẢN TIN THUẾ VIỆT NAM THÁNG 09/2020

BẢN TIN THUẾ VIỆT NAM THÁNG 09/2020

CẬP NHẬT QUY ĐỊNH VỀ THUẾ VÀ HÓA ĐƠN Thuế Thu nhập cá nhân (“thuế TNCN”) đối với quà tặng Ngày 03/01/2020, Cục thuế tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 69/CT-TTHT (“CV 69”) về thuế Thu nhập cá nhân (“thuế TNCN”) đối với quà tặng khách hàng. Theo đó, CV 69 nêu rõ trường hợp quà tặng khách hàng …

BẢN TIN THUẾ VIỆT NAM THÁNG 08/2020

BẢN TIN THUẾ VIỆT NAM THÁNG 08/2020

Hướng dẫn quan trọng về quản lý thuế đối với giao dịch liên kết Ngày 14/07/2020, Tổng cục thuế ban hành Công văn số 2835/TCT-TTKT (“CV 2835”) hướng dẫn Nghị định số 68/2020/NĐ-CP (“NĐ 68”) về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. CV 2835 làm rõ nội dung của NĐ 68 về việc (i) nâng …

0984 998 265