Kinh nghiệm lâu năm và sâu rộng tại Việt Nam và các quốc gia trên thế giới

Nhân sự của Công ty TNHH MACT Việt Nam (“MACTVN”) rất giàu kinh nghiệm trong đa dạng các ngành nghề kinh tế. Nhân sự của Chúng tôi đã từng làm việc tại các Công ty tư vấn, kiểm toán hàng đầu thế giới và tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và Châu Âu.

Đặc biệt, Chúng tôi có Chuyên gia người Nhật Bản và Hàn Quốc với lâu năm kinh nghiệm làm việc tại thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam và các quốc gia khác. Do đó, Chúng tôi am hiểu sâu sắc văn hóa, con người cũng như cách thức làm việc của Khách hàng tại các quốc gia này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0984 998 265