Ông Hiromu Kobayashi – Quản lý Nhật Bản

Ông Hiromu Kobayashi có hơn 35 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn Pháp lý và Tư vấn Kinh doanh tại Việt Nam và Nhật Bản. Ông tham gia vào các Dự án Tư vấn Pháp lý và Kinh doanh đa dạng cho các Tập đoàn đa quốc gia và các Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (chủ yếu là Nhật Bản). Ông …

Bà Hoàng Việt Nga – Trưởng phòng Dịch vụ Kế toán

Bà Hoàng Việt Nga có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn Thuế và Kế toán tại Việt Nam. Bà đứng đầu các Dự án Tư vấn Thuế và Kế toán đa dạng cho các Tập đoàn đa quốc gia và các Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Singapore…). Bà Nga cũng tham gia sâu vào …

Bà Phạm Hồng Nhung – Giám đốc Phát triển kinh doanh

Bà Phạm Hồng Nhung có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn Tài chính và Tư vấn Kinh doanh tại Việt Nam và Malaysia. Bà tham gia vào các Dự án Tư vấn Tài chính và Kinh doanh đa dạng cho các Tập đoàn đa quốc gia và các Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (Anh, Pháp, Úc, Malaysia, …

Ông Kim Sang Ho – Quản lý Hàn Quốc Kim Sang Ho

Ông Kim Sang Ho có hơn 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn thuế và Pháp lý và Tư vấn Kinh doanh tại Việt Nam. Ông tham gia dẫn dắt các Dự án Tư vấn Pháp lý và Thuế đa dạng cho các Tập đoàn đa quốc gia và các Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (chủ yếu là Hàn Quốc). Ông Kim cũng tham …

Ông Phạm Minh Ngọc – Phó Tổng Giám đốc

Ông Phạm Minh Ngọc có hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn Tài chính, Kế toán, Kiểm toán tại Việt Nam và Trung Quốc. Ông Ngọc là thành viên chủ chốt của đa dạng các Dự án Tư Vấn Pháp lý và Thuế cho các Tập đoàn đa quốc gia, các Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (đặc biệt là Trung …

Ông Kiều Quốc Lập – Phó Tổng Giám đốc

Ông Kiều Quốc Lập có hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn thuế và Pháp lý tại Việt Nam. Ông tham gia các Dự án tư vấn pháp lý và thuế đa dạng cho các Tập đoàn đa quốc gia, các Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Pháp, Ý…), các Công ty có vốn Việt …

Bà Phạm Tú Uyên – Phó Tổng Giám đốc

Bà Phạm Tú Uyên có hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn Pháp lý, Tư vấn Hải quan và Tư vấn giải pháp Logistics tại Việt Nam và Hàn Quốc. Bà Uyên là thành viên chủ chốt của đa dạng các Dự án tư vấn pháp lý và hải quan cho các Tập đoàn đa quốc gia, các Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt …

Ông Phạm Quốc Việt – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc

Ông Phạm Quốc Việt có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn thuế, Tài chính và Pháp lý tại Việt Nam và Singapore. Ông Việt đã tham gia đa dạng các Dự án Tư vấn Pháp lý, Thuế và Tài chính cho các Tập đoàn đa quốc gia, các Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung …

0984 998 265