Bản tin cập nhật về thuế của Cục thuế Hải Dương tháng 09 và 10/2021

Bản tin cập nhật về thuế của Cục thuế Hải Dương tháng 09 và 10/2021

MACT Việt Nam trân trọng chia sẻ đến Quý khách hàng Bản tin cập nhật về thuế của Cục thuế Hải Dương tháng 09 và 10/2021 với các nội dung chính sau: 1) Những điểm mới về hóa đơn về Hóa đơn điện tử theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021; Xem bài viết tại đây: Những điểm mới về hóa đơn …

0984 998 265