Công ty TNHH MACT Việt Nam chuyên phụ trách các mảng tư vấn bao gồm:

 • Dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên;
 • Dịch vụ tư vấn thuế;
 • Dịch vụ tư vấn hải quan;
 • Dịch vụ tư vấn quản trị doanh nghiệp và kiểm soát nội bộ;
 • Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp và xin Giấy phép đầu tư;
 • Dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính và Dịch vụ kiểm toán Xây dựng cơ bản;

 • Dịch vụ kế toán;

 • Dịch vụ Thẩm định giá;

 • Dịch vụ tư vấn hoạt động;

 • Dịch vụ tư vấn tài chính (Finance DD, Corporate Finance, etc.);

Đặc biệt, điểm mạnh của MACTVN trong cung cấp dịch vụ chuyển giá chuyên nghiệp bao gồm:

 • Nhân sự từng làm việc ở các công ty kiểm toán Big 4 lớn nhất như KPMG, E&Y, Deloitte, PwC;
 • Cơ sở dữ liệu sử dụng khi lập Hồ sơ xác định giá thị trường cho khách hàng. Đây là cơ sở dữ liệu đắt và rất chất lượng, cũng được sử dụng bởi các công ty kiểm toán Big 4 nêu trên. Cơ sở dữ liệu này được chấp nhận bởi cơ quan thuế;
 • Quan hệ tốt với các cơ quan thuế tại các địa phương.
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

098 4998 265