Tin tức Thuế

BẢN TIN THUẾ VIỆT NAM THÁNG 05/2021_Hoàn thuế Giá trị gia tăng (“thuế GTGT”) đối với dự án đầu tư mới

Ngày 01 tháng 04 năm 2021, Tổng cục thuế đã ban hành Công văn số 944/TCT-CS về hoàn thuế...
09/ 06/ 2021
0

BẢN TIN THUẾ VIỆT NAM THÁNG 08/2020_Hướng dẫn quan trọng về quản lý thuế đối với giao dịch liên kết

Ngày 14/07/2020, Tổng cục thuế ban hành Công văn số 2835/TCT-TTKT (“CV 2835”) hướng dẫn...
25/ 05/ 2021
0

BẢN TIN THUẾ VIỆT NAM THÁNG 09/2020_CẬP NHẬT QUY ĐỊNH VỀ THUẾ VÀ HÓA ĐƠN

Thuế Thu nhập cá nhân (“thuế TNCN”) đối với quà tặng ...
25/ 05/ 2021
0

ĐIỂM TIN- MACT VIỆT NAM_QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT

Ngày 05/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 132/2020/NĐ-CP (“NĐ 132”) thay thế Nghị...
25/ 05/ 2021
0
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

098 4998 265